Verkoop en aankoop van aandelen in een vastgoedvennootschap ● B2B Estate - Vente d actions d une societe patrimoniale affaire de pro

Verkoop en aankoop van aandelen van een patrimoniumvennootschap, het is een kwestie van pro!

Het verkopen en kopen van aandelen in een patrimoniale vennootschap is een professionele aangelegenheid!

Wat u moet weten.

De belofte van belastingbesparing is er niet altijd als de operatie niet goed is voorbereid.

De hoop voor de verkoper? Geen vermogenswinstbelasting betalen!

 

De hoop van de koper? Besparen op registratierechten en vooral een betere deal sluiten!

Niet zo eenvoudig:

 1. Ten eerste is het gebruikelijk om de belastinglatentie te delen. Wat is dat?

  Belastinglatenties zijn belastingvoordelen die niet kunnen worden verrekend met de belastbare winst van het jaar waarin zij zijn verkregen of met die van een eerder jaar, maar die wel kunnen worden overgedragen en verrekend met de belastbare winst van een volgend jaar.
   
 2. Dit wordt ook wel een liquidatiebonus genoemd. Wat betekent dit?

  Het is een uitdrukking die wordt gebruikt om de bedragen aan te duiden die de vennoten van een ontbonden vennootschap delen nadat de activa zijn gerealiseerd, de schuldeisers en het personeel zijn betaald en de bijdragen zijn teruggenomen. Het "batig saldo" vertegenwoordigt de winsten die tijdens de levensduur van de vennootschap niet zijn uitgekeerd.
   
 3. Garanties van passiva

  Een "garantie van passiva"-clausule wordt meestal opgenomen in het contract dat twee ondernemingen sluiten bij een overname of een fusie-splitsing. De overnemende partij zal de controle over de andere onderneming overnemen en de garantieclausule garandeert dat de overgenomen onderneming geen verborgen passiva heeft, zodat de overnemende partij zich door deze operatie niet verbindt tot het dragen van financiële risico's.

  U kent uw onderneming en de risico's die zij zou kunnen lopen, de overnemer niet. Hij zal geneigd zijn reserves te vragen op de betaalde prijs in de vorm van een aansprakelijkheidsgarantie.
   
 4. Het due diligence proces

  De koper en zijn adviseurs zullen alle volgende punten onderzoeken:
   
  1. Technical condition of the building that may give rise to a risk
   • Aanwezigheid van asbest
   • Aanwezigheid van verboden koelgassen in het airconditioningsysteem
   • De naleving van de brandvoorschriften
   • Zichtbare of verborgen gebreken
   • Ga na of er een PPAS-project aan de gang is,
   • Controleren of er een project is voor inplanting in een gebied dat onder het recht van voorkoop valt,
   • Controleren of er gevaar bestaat voor belastingheffing op verwaarloosde gebouwen,
   • Controleren of er een kennisgeving is van de uitvoering van het recht van openbaar beheer,
   • Controleren of er een risico bestaat op een decreet of ontwerpdecreet tot onteigening voor openbare voorzieningen,
   • Controleren op de aanwezigheid van een buiten gebruik gestelde, maar in de atlas opgenomen,
   • Controleren of er een verborgen erfdienstbaarheid voor het vervoer van gasvormige producten bestaat,
   • Nagaan of er erfdienstbaarheden in een eerdere akte staan, die niet in het eigendomsrecht zijn opgenomen
   • Verifieer de situatie op het gebied van bodemsanering,
   • stabiliteitsonderzoek.
   • Controle van de stedenbouwkundige conformiteit, onderzoek van de stedenbouwkundige en milieuvergunningen
   • Afbakening en meting van de grenzen om ze in overeenstemming te brengen met de eigendomsakte,
  2. Diepgaande juridische analyse
   • Lopende geschillen of risico's
   • Beroeps- of tienjarige aansprakelijkheid
   • Sociale aansprakelijkheid
   • Analyse van contracten
   • Is het goed vrij en vrij van schulden I Analyse van kredietcontracten
   • Contracten voor de aankoop van materiaal of vaste activa en afschrijvingsschema's.
   • Controle van de eigendomstitel,
   • Hypothecaire opzoekingen,
   • Verificatie van het bestaan van een decreet of kennisgeving van een voorgestelde maatregel ter bescherming van activa,
  3. Fiscale analyse
   • Analyse van vroegere belastingaangiften
   • Analyse van fiscale risico's in het algemeen

 

Zoals u ziet, is dit soort operaties een taak voor doorgewinterde professionals.

De overdracht van aandelen is een gebruikelijke operatie bij de verkoop van belangrijke activa in de vorm van een vennootschap.

De complexiteit van dit soort transactie impliceert de tussenkomst van deskundigen waarvan de kosten gemiddeld schommelen tussen 15.000 en 25.000 € zonder BTW.

Onze ervaring leert ons dat de verkoop van aandelen in een vennootschap waarvan de onroerende activa minder dan 2.000.000 € waard zijn, niet de beste oplossing is om de beste inkomsten te verkrijgen.

Waarom niet?

Het aantal liefhebbers voor de aankoop van een vennootschap en voor de aankoop van een onroerend goed is niet hetzelfde.

De koper moet liquide zijn of over onroerend goed beschikken dat hij als onderpand voor een lening kan geven. De wet verbiedt de koper een beroep te doen op uw onroerend goed om financiering te verkrijgen voor de aankoop van uw aandelen.

Eerlijk gezegd, onder de 2.000.000 €, heeft 90% van de kopers deze financiële capaciteiten niet. De vastgoedhandelaars, ja... Maar zij zullen een aanzienlijke korting toepassen op de aankoop van de aandelen en heel vaak zal het resultaat minder goed zijn dan wanneer u de stenen zou verkopen.

Voor bedrijven waarvan de activa hoger worden gewaardeerd, is het daarentegen een echte kans.

Conclusie:

Dit is een zaak voor professionals!

Wij zijn in staat deze problematiek te begrijpen en u te helpen de beste waarde uit uw aandelen te halen door ons in de eerste plaats te baseren op een correcte waardering van de onroerende activa.

Wij hebben een team van specialisten rond ons verzameld die u in dit hele proces zullen kunnen bijstaan. Met de hulp van uw boekhouder zullen wij u de beste omgeving kunnen bieden om de aandelen van een patrimoniale vennootschap te verkopen of te verwerven.


Nog vragen? Contacteer ons