Onderverhuur van kantoorruimte - Sous location restitution anticipee

Onderverhuring, vervroegde afkoop, huuroverdracht

Heeft uw bedrijf overtollige ruimte? Wij hebben 3 oplossingen voor u!

Wij regelen alles voor u!

 

 1. Onderverhuur

  Gedeeltelijke onderverhuur kan een tijdelijke of permanente oplossing zijn om aanzienlijk te besparen.

  Hoe zal dit in de praktijk werken?

  • We bekijken uw huurovereenkomst;
  • Wij evalueren de huurprijs voor uw overtollige ruimte en stellen een huurprijs voor om deze aan de markt voor te stellen;
  • Wij zullen contact opnemen met uw huisbaas om hem te informeren over de stappen die wij voor u ondernemen;
  • Wij stellen alles in het werk om een geschikte huurder voor u te vinden;
  • Wij stellen een memorandum van overeenstemming voor;
  • We laten je huisbaas de onderhuurovereenkomst valideren;
  • Wij stellen een onderhuurovereenkomst op en leggen deze ter ondertekening aan u voor.

  Hoeveel gaat het je kosten?

  Bij de ondertekening van de opdracht: 299 € excl. BTW voor de analyse van het dossier, de vaststelling van de huurprijs en het eerste contact met uw verhuurder. Deze honoraria zullen worden afgetrokken van onze uiteindelijke honoraria indien de opdracht aan ons wordt toevertrouwd.

  20% excl. BTW van de eerste jaarhuur, excl. fooien en werken in geval van succesvolle onderverhuur.

  Fouten maken mag niet!

  Onderverhuren is geen aantrekkelijke optie als u uw pand wilt verlaten, omdat u aansprakelijk blijft voor de financiële verplichtingen van uw onderhuurder. De oplossing is om uw huurcontract over te dragen (zie hieronder);

  Burgerlijke huurovereenkomsten verbieden vaak onderverhuring zonder de uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder.

  Als u nog minder dan 18 maanden te gaan hebt voordat uw huurcontract afloopt, moet u overwegen uw huurcontract te verlaten en over te dragen (zie hieronder).

   

  Overdracht van uw huurovereenkomst

  Hoe zal dit in de praktijk werken?

  • We bekijken uw huurovereenkomst;
  • Wij actualiseren de huur van uw ruimtes en stellen een huurprijs voor om ze aan de markt voor te stellen;
  • Wij nemen contact op met uw verhuurder om hem op de hoogte te brengen van de stappen die wij namens u ondernemen en om zijn toestemming te verkrijgen om het pand opnieuw te verhuren tegen marktvoorwaarden en om een nieuw huurcontract met de nieuwe huurder te ondertekenen.
  • Wij stellen alles in het werk om een geschikte huurder voor u te vinden;
  • Wij stellen een memorandum van overeenstemming voor;
  • Wij stellen u kandidaat-huurders voor met wie wij een memorandum van overeenstemming voorstellen;
  • We hebben de huurovereenkomst met uw verhuurder bekrachtigd;
  • Wij stellen een onderhuurovereenkomst op en leggen deze ter goedkeuring voor aan de verhuurder;
  • We bereiken een overeenkomst om uw huur in der minne te beëindigen.

  Hoeveel gaat het je kosten?

  Bij de ondertekening van de opdracht: 299 € excl. BTW voor de analyse van het dossier, de bepaling van de huurprijs en de onderhandelingen met uw verhuurder. Deze kosten zullen worden afgetrokken van onze definitieve honoraria.

  20% excl. BTW van de eerste jaarhuur, exclusief gratis en werken in geval van succesvolle onderverhuur.

  Fouten maken mag niet!

  Burgerlijke huurovereenkomsten verbieden vaak overdracht zonder de uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder. Het is dus van essentieel belang om met uw verhuurder te onderhandelen over de nieuwe huurvoorwaarden en uw uittredingsvoorwaarden;

  De huurprijzen schommelen naar gelang van vraag en aanbod. Het is dus niet onmogelijk dat de huur lager zal zijn dan wat u momenteel betaalt. U zult waarschijnlijk het verschil moeten dekken tot de eerste termijn van uw contract. Bedenk dat dit altijd goedkoper zal zijn dan te betalen voor een lege ruimte of een gedeelte daarvan.

   

 2. Wilt u opnieuw onderhandelen over de financiële voorwaarden van uw huurovereenkomst?

  Wij kunnen u bij deze onderhandeling vertegenwoordigen.

  Meer informatie ? Opnieuw onderhandelen over huurcontracten - 4 tips voor huuronderhandelingen


Nog vragen? Contacteer ons