MODERNISERING VAN EEN MAGAZIJN - Modernisation des entrepots

Modernisering van een magazijn

De modernisering van een magazijn en de bijbehorende opslagtechnologie is een taak die goed gepland moet worden.

 

Thema's:

WAT IS EEN UPGRADE?

WELKE GEBIEDEN VALLEN ONDER DE UPGRADE?

WELKE VRAGEN MOETEN BEDRIJVEN ZICHZELF STELLEN?

EEN NIEUW MAGAZIJN VOOR WEINIG GELD?

VOOR- EN NADELEN VAN MODERNISERING

Niet alleen de mensen worden ouder, maar ook de logistiek, de intralogistiek, de magazijnen en de bijbehorende opslagtechnologie. Magazijntechnologie is niet alleen aan het verslijten, maar raakt ook verouderd en kan niet meer voldoen aan de overeenkomstige moderne eisen, b.v. met betrekking tot omloopsnelheden. Mensen wachten vaak te lang met moderniseren om redenen van gemak of kosten. De beschikbaarheid van de opslag- of bewaartechnologie neemt echter mettertijd af door storingen en de systeemkosten stijgen onevenredig. Daarom moet u de modernisering tijdig plannen, d.w.z. enige tijd vóór het einde van de levenscyclus van het systeem of de afzonderlijke componenten.

 

Wat is een upgrade?

In de regel veranderen de randvoorwaarden van een onderneming mettertijd. Veranderende markten, producten en eisen van klanten betekenen dat een oorspronkelijk systeem na een paar jaar niet meer modern is. Modernisering biedt de mogelijkheid om intralogistieke systemen aan nieuwe eisen aan te passen en ze efficiënter en betrouwbaarder te maken. Dit betekent meestal dat de basisstructuur van een magazijn dezelfde blijft (opslagruimten, indeling, transport- en opslagsystemen), maar dat door modernisering van de afzonderlijke componenten nieuwe organisatorische processen, betere prestaties en een betere beschikbaarheid van de faciliteiten kunnen worden bereikt.

 

Upgraden is dus het opknappen en moderniseren van oude, hoofdzakelijk geautomatiseerde systemen (intralogistiek en logistiek). Veel van de elektronische en mechanische onderdelen van een dergelijk systeem hebben het einde van hun levensduur bereikt, de produktie van besturingssystemen wordt door de fabrikanten gestaakt en reserveonderdelen zijn niet meer verkrijgbaar. Het risico bestaat dat de systemen niet langer kunnen worden onderhouden en permanent uitvallen. Terwijl de mechanische of statische onderdelen en de staalconstructie vaak nog niet het einde van hun levensduur hebben bereikt, is dit vaak wel het geval voor dynamische, controle- en IT-systemen.

 

Welke gebieden vallen onder de upgrade?

Modernisering kan betrekking hebben op het gehele magazijn of slechts op bepaalde delen ervan. Bedrijven moderniseren meestal de orderverzamelprocessen (bv. de invoering van voicepicking), de opslag van goederen in en goederen uit, en IT of software. Bovendien zullen de tracking, coördinatie en crossdocking van goederen worden verbeterd. Uiteraard moeten de installaties, onderdelen en processen worden gemoderniseerd overeenkomstig de huidige eisen om voldoende veiligheid en een optimale productiviteit te garanderen. In sommige gevallen kan de modernisering van opslagplaatsen zelfs de bouw van nieuwe opslagplaatsen of de uitbreiding van opslagcapaciteiten verhinderen, indien de oude faciliteit voldoende optimalisatiepotentieel biedt. Deze moderniseringsmaatregelen zijn vaak gericht op besturingshardware, transmissiesystemen en sensoren of software, bijvoorbeeld als prioriteit voor stapelkranen.

 

Welke vragen moeten bedrijven zichzelf stellen?

De belangrijke vragen die een ondernemer zich moet stellen zijn de volgende:

 

Levert mijn magazijn- of opslagtechnologie nog steeds de verwachte prestaties in termen van omzet, magazijnbenutting, opslagkosten, productiviteit, enz.

 

Een van de belangrijkste maatstaven voor prestaties is productiviteit. Het beschrijft de relatie tussen prestatie en effect, bijvoorbeeld de verhouding tussen het aantal gewerkte uren en het aantal gepickte items. Dit kan veel vertellen over de prestaties van de orderverzamelaar en het orderverzamelsysteem.

 

Voldoen warehousingprocessen nog aan de huidige eisen van snelheid, omnichannel logistiek, e-commerce en kleine ordervolumes? Door de snelle ontwikkeling van e-commerce worden er steeds hogere eisen gesteld aan bijvoorbeeld orderverzamelprocessen en magazijnen.

 

Het roept ook al snel de vraag op of het warehouse management systeem, de warehouse organisatie en de software nog wel "state of the art" zijn.

 

Zijn alle reserveonderdelen voor de opslagtechniek nog beschikbaar, b.v. voor transportbanden, magazijnkranen, industriële trucks, enz. of moeten zij worden gemoderniseerd? Wat zijn de onderhouds- en reparatiekosten? Liggen de kosten voor de aankoop van onderdelen en voor onderhoud/reparatie binnen redelijke grenzen?

 

Heeft het gebruik van AGV's zin?

 

Een nieuw magazijn voor weinig geld?

Modernisering betekent natuurlijk niet dat een nieuw pakhuis wordt gecreëerd, maar wel dat het wordt gemoderniseerd en de levensduur ervan wordt verlengd. Het project vergt investeringen, een gedetailleerd ontwerp en voorafgaande planning. Nieuwe onderdelen moeten worden aangepast aan de onderdelen die zullen worden behouden. Er moet ook voor worden gezorgd dat de bewaarde onderdelen niet overbelast raken door de prestaties van de nieuwe onderdelen en vervolgens niet defect raken.

 

Voor- en nadelen van modernisering

De voordelen van retrofitting zijn lagere plannings- en uitvoeringskosten dan die van een nieuwe aankoop of constructie. Het risico of de kans op mislukking is ook kleiner dan bij een volledig nieuwe magazijninstallatie. Modernisering bespaart middelen en werknemers kunnen waar mogelijk in de oude structuren blijven werken.

 

Het is echter van essentieel belang dat de omzetting tijdens de activiteit wordt uitgevoerd. Een deel van de oude componenten blijft in het pand en kan in de toekomst ook vaker defect raken. Een ander nadeel is dat het niet mogelijk is zich volledig aan te passen aan eventuele toekomstige veranderingen in de kadervoorwaarden.

 

Een magazijn moderniseren is een taak die zorgvuldig moet worden doordacht en op lange termijn moet worden gepland. Ook de uitvoering van maatregelen tijdens lopende operaties moet nauwkeurig worden gepland, zodat magazijnoperaties niet worden verstoord of zelfs onderbroken.

 

Bron Bito Systems

Nog vragen? Contacteer ons