LAATSTE KILOMETERS LOGISTIEK - La logistique du dernier kilometre

Laatste kilometers logistiek

Cacher/afficher navigation BACKOFFICE Contacts Ateliers Team Buildings Animations / Fêtes E-Shop Photos PARAMETERS Types d'ateliers Types de produits Saisons Publics cibles Lieux Animations × Add animation Principal Description Photos Titre Annonce Durée Prix

Snellere levering op de laatste kilometers met een stedelijk magazijn

 

Het stedelijk magazijn is de sleutel geworden tot een flexibele logistieke dienstverlening in stedelijke centra. Deze faciliteit is een logistiek centrum dat dicht bij of in steden is gevestigd, met als doel dicht bij de klanten te zijn en de bestellingen binnen een kort tijdsbestek te leveren.

 

In dit artikel wordt de opkomst van stedelijke magazijnen geanalyseerd, wordt hun rol in de bevoorradingsketen uiteengezet en wordt meer in het bijzonder uiteengezet hoe zij worden ontworpen en georganiseerd om in deze faciliteiten een maximale logistieke efficiëntie te bereiken.

 

Kenmerken van stedelijke pakhuizen

Urban warehouses zijn centra voor orderopslag, orderverzameling en distributie die in (of nabij) grote steden zijn gevestigd om ultrasnelle leveringen mogelijk te maken, een van de pijlers waarop de e-handel is gebaseerd.

 

E-commerce vereist flexibiliteit in opslagoperaties en de noodzaak om transport-, picking- en logistieke kosten te beperken om aan de vraag van de consument te voldoen. De groei van de e-handel is een van de belangrijkste redenen waarom stedelijke magazijnen een belangrijker onderdeel zijn geworden van de toeleveringsketen van vandaag.

 

Urban warehouses onderscheiden zich door hun voor het bedrijf strategische ligging, tussen het distributiecentrum en het merendeel van zijn klanten. Over het algemeen houden deze faciliteiten verband met e-commerce en B2C-handel en verwerken zij een groot volume aan kleine bestellingen (in bakken, trays of individuele pakketten). Het tekort aan stedelijke grond dwingt bedrijven na te denken over oplossingen die magazijnmiddelen optimaliseren en zorgen voor efficiënte logistieke leveringen over de laatste kilometers.

 

Deze faciliteiten zijn echter niet alleen voor e-commerce-bedrijven. Urban warehouses kunnen worden gebruikt door bedrijven in de farmaceutische sector, de levensmiddelenindustrie of door fysieke detailhandelszaken met een grote vraag. Zo zijn micro-fulfilmentoplossingen in steden erg populair in de detailhandel, of dark stores die in stedelijke gebieden gelegen warenhuizen zijn van waaruit omnichannelbestellingen bij hun klanten worden afgeleverd.

 

Hoe een stedelijk magazijn te ontwerpen en te organiseren

De indeling van een stedelijk pakhuis wordt bepaald door de vraag of het in de buurt van of binnen steden is gelegen. De geringe hoeveelheid beschikbare opslagruimte en de stijgende kosten van de vierkante meter logistiek in stedelijke gebieden zijn de redenen waarom bedrijven die meer ruimte nodig hebben verticaal uitbreiden, waardoor de opslagcapaciteit van de faciliteit wordt geoptimaliseerd.

 

De stedelijke opslagplaatsen fungeren als bufferzone, waar de goederen die van het distributiecentrum worden ontvangen, worden opgeslagen en rechtstreeks naar de eindafnemer worden verzonden.

 

Voor- en nadelen van stedelijke magazijnen

Urban warehouses zijn de ideale oplossing om te voldoen aan de logistieke normen voor e-commerce: verzendingen binnen 24 uur of minder en retourzendingen van producten worden vergemakkelijkt. Deze faciliteiten brengen de gevraagde producten dichter bij de klant en helpen de terugzending ervan te beheren, indien nodig, zodat deze snel en efficiënt verloopt en de transportkosten beperkt blijven. Uit een recente studie van het adviesbureau Deloitte, waarin de stedelijke distributie van goederen in New York onder de loep werd genomen, blijkt dat de vestiging van opslagplaatsen in steden helpt om de transportkosten van elke bestelling te verminderen. Zoals in het rapport van Deloitte wordt opgemerkt: "Wat de kosten van "last mile delivery" betreft, is het hebben van een magazijn in de stad een belangrijker concurrentievoordeel naarmate het tijdsbestek voor de levering van bestellingen korter wordt (van levering op dezelfde dag tot levering binnen enkele uren)". Volgens de studie zou investeren in een stedelijk pakhuis ten minste 22% winstgevender zijn. Waarom? Deze faciliteiten verminderen de extra kosten van de "last mile" logistiek door een efficiënte organisatie van de orderverzending volgens transportroutes mogelijk te maken, de levertijden te verkorten en de orderroute te optimaliseren.

 

Stadspakhuizen zijn essentieel om een uitstekende omnichannelwinkelervaring te bieden: de faciliteit kan e-commercebestellingen verwerken, een BOPIS- en BORIS-service bieden (onlineaankoop, in-store pick-up en onlineaankoop, in-store return) en fysieke winkels in de stad binnen 24 uur bevoorraden.

 

Een module zoals Multi-Carrier Shipment Management and Preparation groepeert orders per transportroute en versnelt zo de leveringen in de stad

Een module zoals Multi-Carrier Shipment Management and Preparation groepeert orders per transportroute en versnelt zo de leveringen in de stad

De strategische ligging van het stedelijk magazijn is ook belangrijk om de impact van geretourneerde orders op het bedrijf te beperken: artikelen worden teruggestuurd naar de faciliteit om tijdelijk te worden opgeslagen of te worden toegevoegd aan andere reeds geplaatste orders, allemaal zonder dat de goederen de stad uit hoeven te worden verzonden.

 

De vestiging van deze magazijnen in de logistiek van de onderneming vergt echter een aanzienlijke investering, aangezien de kosten van de logistieke vierkante meter stijgen naarmate de magazijnen dichter bij de grote steden komen.

 

In een context van toenemend orderbeheer en de moeilijkheid om meer logistieke vierkante meters te verwerven, ligt de oplossing in het bouwen op grote hoogte en het toepassen van opslagoplossingen die de goederen compacter maken en de maximale capaciteit van de faciliteit benutten, zoals automatische magazijnen.

 

Kortom, stedelijke magazijnen zijn een mogelijke oplossing voor de hogere kosten van het beheer van e-commercebestellingen. In ieder geval moet elke onderneming de voordelen van een herverdeling van een deel van haar logistiek en vestiging in steden evalueren, want dichter bij de klanten en kortere levertijden betekent ook hogere opslagkosten.

 

Stedelijke magazijnen: een succesfactor voor de laatste kilometer van de logistiek

Uit een studie van het consultancybedrijf Capgemini blijkt dat indien de last mile-activiteiten niet worden versterkt, dit kan leiden tot een winstdaling die kan oplopen tot 26%. Een oplossing om de gevolgen van deze logistieke fase te verzachten, bestaat erin alle of een deel van de verzendingsfasen en het beheer van de retourzendingen te centraliseren in opslagplaatsen dicht bij de steden.

 

Deze faciliteiten brengen de producten dichter bij de klanten, verkorten de transporttijden en vergemakkelijken zowel de ultrasnelle levering van bestellingen als het gratis terugsturen van producten, twee fundamentele premissen van de e-handel.

 

Interessante artikelen en informatie: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/process-and-operations/us-urban-fulfillment-centers.pdf

https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2019/01/Report-Digital-%E2%80%93-Last-Mile-Delivery-Challenge1.pdf

https://www.mecaluxbelgique.be/ biedt oplossingen om de efficiëntie van uw magazijn te verbeteren door een optimaal ruimtebeheer.

Bron Mecalux

 

Nog vragen? Contacteer ons